1. Owners
  2. Extended Warranty
  3. obmezhennia-prohramy-podovzhenoi-harantii
ШВИДКІ ДІЇ

УМОВИ ПРОГРАМИ ПОДОВЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ ВІД LEXUS

Визначення термінів

 

"Автомобіль(лі)" означає автомобіль(лі) марки Lexus.

"Власник" будь-яка фізична або юридична особа, яка має право власності на Автомобіль на підставі відповідного документу, або будь-який представник, що належним чином уповноважений особою, яка має право власності на Автомобіль, діяти від імені такої особи, у тому числі щодо здійснення гарантійного ремонту Автомобіля.

"Сервісна книжка" означає книгу “Сервіс та гарантія” для Автомобілів Lexus, а у випадку їх відсутності або втрати – умови гарантійного обслуговування, які опубліковані на вебсайтах www.lexus.ua

"Дата продажу" означає дату, коли Автомобіль було вперше продано та передано, згідно з відповідним документом, який підтверджує факт переходу права власності до першого Власника на Автомобіль, що не виступає в статусі Дилера. Однак, це визначення також розповсюджується на Автомобілі Дилерів, які використовуються для демонстрації, власного використання або інших подібних призначень, та означає дату початку експлуатації Автомобіля, гарантійний термін на який починає обчислюватись з моменту складання відповідного документу, що підтверджує факт переходу права власності.

 

“Дилер” означає юридичну особу, що уповноважена Дистриб’ютором продавати Автомобілі, здійснювати сервісне та гарантійне обслуговування Автомобілів.

"Дилерська мережа" - сукупність Дилерів, уповноважених Дистриб'ютором, на території України.

«Дистриб’ютор» означає ПІІ «Тойота-Україна», що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери, 24- Б

"Недолік" окрема невідповідність складових частин (компонентів, вузлів та агрегатів, перелічених у цьому Додатку) Автомобіля вимогам нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до нього, а також інформації про Автомобіль, яка надана Виробником, спричинена дефектами виробництва чи складання.

"Програма подовженої гарантії (Програма)” – це додаткові гарантійні зобов’язання, що розповсюджуються виключно на компоненти, вузли та агрегати Автомобіля, перелічені в цьому Додатку, та передбачають надання Власникам права на усунення недоліків зазначених компонентів, вузлів або агрегатів, якщо такі недоліки спричинені дефектами матеріалів або виробництва чи складання, на умовах, встановлених цим Додатком та Сервісною книжкою в частині, що не суперечить умовам Додатка.

"Зобов’язання за Програмою подовженої гарантії" умови та аспекти щодо програми подовженої гарантії викладені в цьому додатку та в Сервісній книжці.

 

"Умови Програми подовженої гарантії" означає будь-який пункт або аспект програми подовженої гарантії та умови виконання гарантійних ремонтів, які визначено Дистриб'ютором.

"Ремонт за програмою подовженої гарантії" означає комплекс операцій із відновлення справності і роботоздатності складових частин (компонентів, вузлів та агрегатів, перелічених в умовах Програми) Автомобіля, які спричинені недоліком матеріалів або виробництва чи складання, протягом Терміну дії подовженої гарантії гарантії відповідно до умов Програми. 

 

"Гарантійний термін за Програмою подовженої гарантії" означає термін дії додаткових гарантійних зобов’язань на компоненти, вузли та агрегати конкретного Автомобіля, перелічені в цьому Додатку. Гарантійний термін за Програмою подовженої гарантії визначається інтервалом з дати повного технічного обслуговування Автомобіля Дилером Lexus до визначеної планової дати проходження наступного регламентного технічного обслуговування за строком та пробігом відповідно до вимог виробника, як передбачено регламентом технічного обслуговування, визначеного виробником.

 

У випадку, якщо протягом Гарантійного терміну за Програмою подовженої гарантії продовжують діяти гарантійні зобов’язання на Автомобіль (первинна гарантія виробника), при виявленні недоліків в Автомобілі виконанню підлягають в першу чергу гарантійні зобов’язання на Автомобіль, а умови гарантійних зобов’язань виробника щодо Автомобіля, викладені у Сервісній книжці, мають переважну силу.

Інші терміни, не визначені в умовах Програми, мають значення, надані їм у Сервісній книжці.

Обмеження гарантійних зобов’язань

 

Зобов’язання Виробника за Програмою подовженої гарантії розповсюджуються виключно на усунення недоліків, спричинених дефектами матеріалів або виробництва чи складання, тому до них застосовуються усі виключення, обмеження та особливі умови, передбачені Сервісною книжкою, які прямо не суперечать положенням умов Програми.

Додатково до виключень та обмежень, передбачених Сервісною книжкою, дія Програми подовженої гарантії не розповсюджується на наступні випадки:

1.      Якщо частина, компонент, вузол чи агрегат не передбачений в умовах Програми. Для уникнення непорозумінь, умови Програми, зокрема, але не виключно, не розповсюджуються на:

-       Гумові запчастини (зокрема, але не обмежуючись, гумові шланги (окрім гальмівних та рульового управління), проводи та трубки, кріплення двигуна або кузова, молдінги, щітки склоочисників), пильовики приводних валів, амортизатори (в т. ч. пневматичні циліндри) і пружини, втулки стабілізаторів;

-       Ліхтарі, лампи, лампочки, лінзи, панелі, бампери, скло, хромовані елементи, антени, ручки і тканини, зовнішнє оздоблення, ущільнювачі, блискучі металеві частини (металеві частини без будь-якого покриття), фарба, будь-який ремонт через будь-яку корозію;

-       Мультимедійні системи;

-       Оригінальні аксесуари Lexus, які не встановлені на заводі;

-       Певні окремі частини та компоненти, зокрема, але не обмежуючись, випускна система (всі компоненти); обшивка стелі; петлі; гайки та болти; запобіжники; затискачі; фіксатори та кріплення; приводні ремені та натягувачі (окрім натягувача ременя газорозподільчого механізму (ГРМ)); передній і задній стабілізатори; паливні обігрівачі;

-       Інші частини, компоненти, вузли чи агрегати, не передбачені в переліку, визначеному п. 2.4. цього Додатку.

2.      Випадки будь-якого зносу, надмірний люфт, шуми і/або вібрації що безпосередньо не впливають на якість функціонування Автомобіля:

3.      Будь-які несправності, що були виявлені або існували при проведенні технічного обслуговування (до початку Гарантійного терміну за Програмою подовженої гарантії), в тому числі у випадках, коли Дилеру не було повідомлено про їх існування або не була надана можливість їх усунення до початку Гарантійного терміну за Програмою подовженої гарантії.

4.      Запасні частини, компоненти, вузли та агрегати, на які поширюються умови основної гарантії Виробника або будь-яке інше гарантійне покриття.

Зобов’язання за Програмою подовженої гарантії не поширюються на будь-які непрямі витрати або втрати, понесені у зв’язку з ремонтами, такі як втрата прибутку або доходу Власником, перевезення, буксирування, витрати на телефон, поселення (проживання), оренду Автомобіля, подорожі або втрати часу, доходів та інші матеріальні або моральні збитки.

 

Умови, за яких зобов’язання за Програмою подовженої гарантії втрачають силу

 

Власник втрачає право на виконання Дилером гарантійних зобов’язань щодо всіх компонентів, вузлів та агрегатів Автомобіля за Програмою подовженої гарантії в цілому з моменту порушення до закінчення Гарантійного терміну за Програмою подовженої гарантії у всіх випадках, передбачених Сервісною книжкою.

Зобов’язання за Програмою діють виключно протягом Гарантійного терміну за Програмою подовженої гарантії. Жодні перевищення пробігу між регламентними технічними обслуговуваннями або перебільшення інтервалу між регламентними технічними обслуговуваннями (який складає 12 місяців) не допускаються - у такому випадку зобов’язання за Програмою втрачають чинність у зв’язку із закінченням строку їх дії.